Individuálna forma vzdelávanie

Účtovníctvo v 5 ročníku HA: 

Konzultácie podľa dohody s vyučujúcim, alebo účasť na hodinách podľa rozvrhu príslušnej triedy

Učebné osnovy UCT_5.roč.doc (185 kB)

Učebné texty - viď oznamy Sládečková (Podvojné účtovníctvo)