I.  REV začínajúce - 1.rok    (2010/2011)

 odbor:

 Kaderník (2 roky)              Aplik.EKO 24.11.10 14.00 Ing.Janceková Š1 

                                        SPK  - 2.12.2010  14.00   Ing.Sládečková  Š1

 

Kaderník (1 rok)                 EKO - 24.11.2010  14.00  Ing.Janceková Š1   

                                        SPK - 2.12.2010  14.00  Ing.Sládečková   Š1 

                                        MOF - 16.12.2010 14.00 Ing.Majchráková Š2

 

Kaderník len 3 ročník         Aplik,EKO 24.11.10 14.00 Ing.Janceková Š1

                                        MOF - 16.12.2010  14.00 Ing.Majchráková Š2

 

ODNV (2 roky)                   SPK - 2.12.2010   14.00  Ing.SLádečková  Š1

 

ODNV (1 rok)                     SPK - 2.12.2010  14.00 Ing.SLádečková Š1

                                        EKO - 3.3.2011  14.00  Ing.Dibdiaková Š1

 

Kozmetik (2 roky)               SPK - 2.12.2010  14.00   Ing.SLádečková  Š1

                                         EKO - 3.3.2011   14.00  Ing.Dibdiaková  Š1

 

Kozmetik (3 roky)               SOP - 2.12.2010  14.00  Ing.Sládečková  Š1

                                         EKO - 3.3.2011    14.00  Ing.Dibdiaková Š1

                                         SPK - 2.12.2010  14.00  Ing.SLádečková  Š1

 

Kozmetik ( len 4 ročník)     PSV - 2.12.2010   14.00  Ing.Sládečková Š1

                                         EKO - 3.3.2011   14.00  Ing.Dibdiaková  Š1

 

Hostinský (2 roky)              EKO - 24.11.2010 14.00 Ing.Janceková Š1             

                                         SPK - 2.12.2010  14.00  Ing.Sládečková  Š1

                                         PVY -3.12.2010   15.00  Ing.Janigová  Š2

                                         STO - 6.12.2010  14.00  Ing.Kubáň Š1

                                          TEC - 14.12.2010 14.00 Ing.Majchráková Š2

 

Hostinský (1 rok)                EKO - 24.11.2010 14.00 Ing.Janceková Š1 

                                        SPK - 2.12.2010  14.00  Ing.Sládečková  Š1

                                        NON - 13.12.2010 14.00 Ing.Bogáňová Š1

                                        TEC - 14.12.2010  14.00 Ing.Kubáň  Š2

                                         STO - 14.12.2010 14.00 Ing.Kubáň  Š2

                                         MOF - 16.12.2010 14.00 Ing.Majchráková Š2

                                         Apl.EKO 16.12.10 14.00 Ing.Majchráková Š2

                                        PVY  - 20.1.2011   14.00 Ing.Okoličániová Š2 

čašník, servírka (3 roky)      TEC  - 3.11.2010 14.00  Ing.Kapinová Š1 

                                         SOP - 2.12.2010  14.00  Ing.Sládečková  Š1

                                         SPK - 2.12.2010  14.00  Ing.Sládečková  Š1

                                         ADK - 11.1.2011 14.00  Ing.Janigová  Š2

                                         PVY   20.1.2011 14.00  Ing.Okoličániová Š2

                                         TEO   27.1.2011  14.00 Ing.Majchráková Š2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

II. REV pokračujúce - 2. rok  (2010/2011)

 odbor:

 

ODNV ( 3 roky)                  EKO  - 2.3.2011  14.00 Ing.Dibdiaková  Š1  

 

Čašník, servírka (3 roky)     TEC - 30.11.2010  14.00 Ing.Kapinová  Š1

                                        TEO - 2.12.2010  14.00  Ing.Majchráková Š2

                                        UCT - 7.12.2010  14.00  Ing.Riegrová  Š1

                                        PVY - 20.1.2011  14.00 Ing.Okoličániová Š2

                                        UCT -   7.2.2011  14.00  Ing.Riegrová Š1

                                        EKO -  2.3.2011  14.00  Ing.Dibdiaková  Š1

Čašník, servírka

(Pirohová, Stašová,Ulíková) TEO - 16.11.2010 14.00 Ing.Majchráková Š2

                                        REG - 16.11.2010 15.00 Ing.Majchráková Š2

                                        TEC -  30.11.2010 14.00 Ing.Kapinová  Š1

                                        UCT  - 7.12.2010  15.00 Ing.Riegrová  Š1

                                        PVY  - 20.1.2011  14.00 Ing.Okoličániová Š2

                                        EKO -  2.3.2011  14.00  Ing.Dibdiaková  Š1 

                                        

Obchod. pracovník (3 roky): SOP -  3.11.2010   14.00   Ing.Sládečková  Š2

                                         UCT  - 7.12.2010  14.00  Ing.Riegrová  Š1 

                                        OCH -  25.1.2011  14.00  Ing.Okoličániová Š1

                                         TVZ  - 8.2.2011  14.00  Ing.Janigová  Š2

                                         EKO - 2.3.2010   14.00  Ing.Dibdiaková Š1   

                                                 

Kozmetik (3 roky):             SOP  -  3.11.2010  14.00    Ing. Sládečková Š2 

                                        EKO -   2.3.2011  14.00   Ing.Dibdiaková Š1                  

Kozmetik (2 roky)              PSV  -  3.11.2010   14.00   Ing. Sládečková Š2 

                                        EKO -   2.3.2011  14.00  Ing.Dibdiaková Š1

Murár (2 roky)                    EKO - 24.11.2010  14.00 Ing.Janceková Š1

                                        MOF - 16.12.2010  14.00 Ing.Majchráková Š2

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Š1  -  škola 1 - budova pri plavárni

Š2  -  škola 2 - budova "Stavbár" pri autobusovom nástupišti