Ing.Janigová

 

Plánovaná exkurzia 7.6.2013 Skanzen Zuberec

- stretnutie o 7.05  pred budovou školy "Stavbár"

-spojový autobus odchádza o 7.16 hod.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram záverečných skúšok III.B 2011/2012

Pondelok:  Písomná časť:  25.6.2012

                     7.00 - 8.00   inštalatér  "Stavbár" - učebňa č.219

                                        hostinský " SPV Radlinského" - stredná jedáleň, banketka 

Utorok:Praktická časť:   26.6.2012   podľa pokynov 

Streda:Praktická časť:   27.6.2012   podľa pokynov

                     

Štvrtok:    Teoretická ústna časť:  28.6.2012 

                     11.00 -   inštalatér  "Stavbár" - učebňa č.206

                     7.00 -    hostinský  "Stavbár" - učebňa č.206

Rozpis pre inštalatérov na štvrtok: HARMONOGRAM_ÚSTNYCH_ZÁVEREČNÝCH_SKÚŠOK.doc (69,5 kB)

Všetci inštalatéri, čo neodovzdali učebnice príďte o 10.30.

Ostatní inštalatéri o 11.00 hod.  

Všetci hostinský ráno o 7.00 hod.

Piatok:   Odovzdávanie vysvedčení a výučných listov

              - Budova školy 1 (pri plavárni) - dolná chodba 8.00

 

 

Pre externistov 4.H TEC