Kuchár - učebný odbor

Skratky predmetov:

PVY - potraviny a výživa

SPK - spoločenská komunikácia

STO - stolovanie

TEC - technológia

USP - úvod do sveta práce

 

1.Učebné osnovy

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

PVY_1,2,3.doc (374784)

SPK 1.doc (141,5 kB)
STO 1.docx (28 kB)
TEC 1.doc (267 kB)
USP 1.doc (113,5 kB)

2. Učebné texty

USP ucebnica.doc (242 kB)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Kuchár - študijný odbor

Skratky predmetov:

ADK - administratíva a korešpodencia

EKO - ekonomika

PVY - potraviny a výživa

SPK - spoločenská komunikácia

TEC - technológia

TEO - teória obsluhy

USP - úvod do sveta práce

BIO - biológia

SOP - sociálna psychológia

 

1. Učebné osnovy

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

ADK 1.doc (139 kB)
BIO 1.doc (125,5 kB)
EKO 1 (k-š).doc (154 kB)
PVY 1 (k-š).doc (134,5 kB)
SOP 2,4.doc (375 kB)
TEC 1 (k-š).doc (224 kB)
USP 1.doc (113,5 kB)

2. Učebné texty

Čítať alebo stiahnúť nasledovné súbory:

Biologia učebnica .doc (279 kB)
SOP učebnica .doc (331,5 kB)
USP ucebnica.doc (242 kB)