Maturita, ZS

2014/2015  II.N PVRS - práce (Podnikateľský plán)

                 pre obhajobu Praktickej časti MS odovzdať

                 do 30.4.2015