Spoločné stravovanie

Skratky predmetov:

EKO - ekonomika

MAM - manažment a marketing

PSS - psychológia spotrebiteľa

REG - Regionálna gastronómia

UCT - Účtovníctvo

HDK - Hospodárska korešpodencia

PRA - Právo

TCR - Technika služieb a cestovného ruchu

USP - Úvod do sveta práce

SOP - Sociálna psychológia

 

 

1.Učebné osnovy

 

2. Učebné texty: