ODNV

- operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 

skratky predmetov:

APE - aplikovaná ekonómia

EKO - ekonomika

SPK - spoločenská komunikácia

SOP - sociálna psychológia

USP - Úvod do sveta práce


 1. Učebné osnovy

 Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

 

 

 2. Učebné texty 

 Čítať alebo stiahnúť nasledovné súbory: