Inštalatér

SPK - spoločenská komunikácia

APE - aplikovaná ekonomika

 

Učebné osnovy:

 

 

 

Učebné texty: