Súťaže

O najlepší podnikateľský zámer

Plagát:pROMO2.pdf (863,5 kB)

Inšpirácie:

Odkaz na netradičné reštaurácie vo svete: https://fici.sme.sk/c/20383149/roboti-zemetrasenia-ci-obed-vo-vaznici-tieto-restauracie-su-zaujimavejsie-prostredim-nez-jedlom.html?ref=FB

 

ŠTRUKTÚRA PÍSOMNEJ PRÁCE:

Doporučený rozsah 5 - 7 strán, ktoré budú obsahovať nasledovné body:

A) Charakteristika podnikania (výrobok, služba)

B) Analýza trhu (podľa potreby – dodávatelia, konkurencia, odberatelia), SWOT analýza – silných a slabých stránok projektu

C)  Personálne zabezpečenie

D) Zakladateľský rozpočet, predpokladané náklady a výnosy, tvorba ceny

E)  Zdroje financovania    

Vzory:

VzorPZ 1.pdf (1013906)

VzorPZ 2.pdf (934907)

VzorPZ 3.pdf (1174215)

VzorPZ 4.pdf (1453131)

VzorPZ 5.pdf (1255437)

 

Vzor šablóna - prezentácie na obhajobu:

Kvetinárstvo LaAgrii.ppt (446464)

 

 

Pomôcka na výpočty:

vypocty na podnikatelsky.xlsx (24109)