Kuchár - učebný odbor

Skratky predmetov:

PVY - potraviny a výživa

SPK - spoločenská komunikácia

STO - stolovanie

TEC - technológia

USP - úvod do sveta práce

 

1.Učebné osnovy

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

 

 

 

2. Učebné texty

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Kuchár - študijný odbor

Skratky predmetov:

ADK - administratíva a korešpodencia

EKO - ekonomika

PVY - potraviny a výživa

SPK - spoločenská komunikácia

TEC - technológia

TEO - teória obsluhy

USP - úvod do sveta práce

BIO - biológia

SOP - sociálna psychológia

 

1. Učebné osnovy

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

 

 

 

 

2. Učebné texty

Čítať alebo stiahnúť nasledovné súbory: