Ing. Miloš Kubáň

 

Materiál pre II. ročník ex., predmet Podnikanie

Podnikanie - na skúške bude písomný test + doniesť vypracované projekty:

Projekty:
 
č.1 - Tomáš Baťa alebo Henry Ford - max A4 - foto + čo nové prinisli v manažmente svojich podnikov, aké riadenie, či marketingové ťahy...
 

č.2 - Správne stanoviť svoj podnikateľský cieľ - stačí možno aj jednou vetou...

 

3. Manažérske funkcie s heslom.pptx (1854976)

2. vyvoj_manazmentusheslom.doc (42496)

1. def mana.jpg (188397)

+ dva materiály (japonský manažment, organizačná štruktúra podniku), ktoré si vyžiadajte mailom (nemôžem ich tu dať, lebo majú nepodporujúci formát)!!!

Podmienkou skúšky je odovzdanie dvoch dohodnutých projektov!!!

 

 

Materiál na skúšku z predmetu Podnikanie - I.N a I.P (EX.):

Skúška bude prebiehať formou písomného testu zo všetkých častí!!!

Osma časť - Spoločnosti:

obchodne spolocnosti.ppt (273,5 kB)

Verejna obchodna spolocnost.ppt (335 kB)

komanditna spolocnost.ppt (370 kB)

spolocnost sro.ppt (307,5 kB)

Prvá časť podnikanie.ppsx (1,6 MB)

Druhá časť: Motívy podnikania.ppsx (205 kB)

Tretia časť: V čom podnikať.ppsx (2,3 MB)

Štvrtá časť: Obchodné meno.ppsx (297 kB)

Piata časť: Živnostenské podnikanie.docx (22 kB) 

Šiesta časť: FRANCHISING.ppsx (1,2 MB)

Siedma časť: PODNIKATEĽSKÝ PLÁN.ppsx (1,4 MB)

 

Na skúške bude test pozostávajúci zo všetkých častí!

 

GCR 

regiony_cr.jpg (190,9 kB)