PVRS

skratky predmetov:

EKO - ekonomika

EPO - etika v podnikaní

MAR - marketing

POD - podnikanie

PRA - právo

UCT - účtovníctvo

SOP - sociálna psychológia

PCV - praktické cvičenia 

 

1. Učebné osnovy

otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

EKO.doc (293376)

EPO.doc (198144)

KPS.doc (143360)

MAR.doc (261632)

MPO.doc (134656)

PCV.doc (591360)

POD.docx (97280)

PRA.doc (129536)

UCT.doc (304128)

SOP.doc (117248)


 

 

2.Učebné texty

SOP pre I r.SS,VK,PVRS.doc (297 kB)