Vlasová kozmetika

skratky predmetov:

EKO - Ekonomika

UCT - Účtovníctvo

SOP - Sociálna psychológia

POD - Podnikanie

MAR - Marketing

PSS - Psychológia spotrebiteľa

USP - Úvod do sveta práce

 

 

1. Učebné osnovy

SOP.doc (114,5 kB)
 


 

2. Učebné texty

SOP pre I r.SS,VK,PVRS.doc (297 kB)