SOČ

 

Školský koordinátor: Ing. Miloš Kubáň

Termín školského kola: predbežne prvý marcový týždeň 2017

Vyhlasenie-SOC 2016-17.pdf (365861)

Organizačné pokyny 2016_2017_OU ZA_1.docx (26354)

Ako písať, prezentovať a obhajovať prácu "SOČ":

Obal_a_Metodika_SOC_2013.pdf (960995)

 

Možno pri hľadaní námetov pomôže tento dokument (práce z minulého roka):

Vysledkove-listiny_FINAL-3-5-2016.xlsx (163260)

 

17 súťažných odborov v školskom roku 2016/2017:

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia                                                                                                                                                                              

05  Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo a farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 Informatika

12 Elektrotechnika a hardware

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia