Čašník, servírka

Skratky predmetov:
ADK - admonistratíva a korešpodencia
EKO - ekonomika
PVY - potraviny a výživa
SPK - spoločenská komunikácia
TEC - technológia
TEO - technika obsluhy

SOP - sociálna psychológia

BIO -  biológia

USP - úvod do sveta práce
 

1. Učebné osnovy

 

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory: 


 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 

 

2. Učebné texty

Čítať alebo stiahnúť nasledovné súbory: