Kozmetik

Skratky predmetov:


EKO - ekonomika

SPK - spoločenská komunikácia

SOP, PSV - sociálna psychológia

USP - úvod do sveta práce

 

 

1. Učebné osnovy

 

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Učebné texty 

Čítať alebo stiahnúť nasledovné súbory: