Kozmetička a vizážistka

Skratky predmetov:

EKO - ekonomika

SPK - spoločenská komunikácia

USP - úvod do sveta práce

 

1. Učebné osnovy

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory: 

 

 

 

2. Učebné texty